Rada Rodziców Drukuj

Skład osobowy Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Oleśnicy

na rok szkolny 2016/2017

 

Przewodniczący Rady Rodziców - Adam Lisicki

Z-ca przewodniczącego - Elżbieta Karbowska

Sekretarz - Edyta Łyzin-Ponikowska

Skarbnik - Beata Wiekiera