Remont sanitariatów na III piętrze w budynku szkoły ZSP w Oleśnicy PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zamówienie publiczne poniżej progów unijnych

 

Data wysłania ogłoszenia

22.10.2009r

Zamawiający

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ul. Wojska Polskiego 67/69

56-400 Oleśnica

tel. (0-71) 314-30-41, fax (0-71) 314-30-42

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przedmiot zamówienia

Remont sanitariatów na III piętrze w budynku szkoly ZSP w Olesnicy

kod (CPV)

45000000-7; 45214220-8; 45262500-6; 45410000-4; 45421000-4; 45430000-0; 45442100-8; 45111220-6; 45330000-9; 45310000-3;

Numer ogłoszenia UZP:

186013 - 2009

Numer sprawy

ZSP/04/2009

Termin realizacji

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 22.12.2009r.

Informacje na temat wadium

nie dotyczy

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie

Najniższa cena – 100%

Warunki udziału w postępowaniu

Określone w załączonej SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.zsp.olesnica.pl

Uprawniony do kontaktu
z Wykonawcami

Pan Dariusz Rzepka

Miejsce i termin składania ofert

siedziba Zamawiającego, pokój nr 121 do dnia 12.11.2009 do godz. 09:45

Miejsce i termin otwarcia ofert

siedziba Zamawiającego, aula szkolna ZSP w Oleśnicy, dnia 12.11.2009 o godz. 10:00

Zakres przetargu

Roboty budowlane

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Rodzaj przetargu

nieograniczony

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające

 

Dokumentacja do zamówienia publicznego:

- Specyfiakcja Istotnych Warunków Zamówenia + załączniki - pobierz plik.

- Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy - pobierz plik.

- Załącznik nr 6 - Przedmiar robót - pobierz plik.

- Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa - pobierz plik.

- Załącznik nr 8 - Specyfikacje techniczne - pobierz plik.

Uwaga:

  1. Ze względu na funkcjonowanie szkoły termin i czas prac rozbiórkowych należy uzgodnić
    z dyrekcją ZSP.
 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości