Rejestr zmian PDF Drukuj Email

LP

Nazwa artykułu

Autor

Data/godzina

1. Dane adresowe Dariusz Rzepka 13 lipca 2009 / 09:26
2. Struktura szkoły
Joanna Tułacz 13 lipca 2009 / 11:10
3. Statut szkoły Joanna Tułacz 13 lipca 2009 / 12:09
4. Programy nauczania Dariusz Rzepka 13 lipca 2009 / 10:10
5. Podręczniki Dariusz Rzepka 14 lipca 2009 / 09:09
6. Dyrekcja Joanna Tułacz 14 lipca 2009 / 09:18
7. Rada Pedagogiczna Joanna Tułacz 14 lipca 2009 / 10:30
8. Rada Rodziców Joanna Tułacz 14 lipca 2009 / 11:25
9. Samorząd Uczniowski Joanna Tułacz 15 lipca 2009 / 09:07
10. Sekretariat Joanna Tułacz 15 lipca 2009 / 11:20
11. Księgowość Joanna Tułacz 15 lipca 2009 / 12:17
12. Majatek szkoły Dariusz Rzepka 15 lipca 2009 / 13:21
13. Konkursy Dariusz Rzepka 16 lipca 2009 / 08:26
14. Zamówienia publiczne Dariusz Rzepka 16 lipca 2009 / 09:23
15. Instrukcja obslugi Joanna Tułacz 17 lipca 2009 / 11:16
16. Mapa serwisu Dariusz Rzepka 17 lipca 2009 / 11:35
17. Redakcja Dariusz Rzepka 17 lipca 2009 / 12:20
18. Licencja joombla Dariusz Rzepka 17 lipca 2009 / 14:26
19. Remont pomieszczeń budynku "I" ZSP w Olesnicy na sale dydaktyczne Dariusz Rzepka 23 lipca 2009 / 13:26
20. Montaż systemu oddymiania oraz wydzieleń przeciwpożarowych - etap III Dariusz Rzepka 30 lipca 2009 / 13:45
21. Montaż systemu oddymiania oraz wydzieleń przeciwpożarowych - etap III Dariusz Rzepka 05 sierpnia 2009 / 10:21
22. Montaż systemu oddymiania oraz wydzieleń przeciwpożarowych - etap III Dariusz Rzepka 07 sierpnia 2009 / 11:26
23. Montaż systemu oddymiania oraz wydzieleń przeciwpożarowych - etap III Dariusz Rzepka 09 sierpnia 2009 / 12:47
24. Montaż systemu oddymiania oraz wydzieleń przeciwpożarowych - etap III Dariusz Rzepka 14 sierpnia 2009 / 12:41
25. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dariusz Rzepka 19 sierpnia 2009 / 10:04
26. Ogłoszenie o wyniku postępowania -REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU "I" ZSP W OLEŚNICY NA SALE DYDAKTYCZNE Dariusz Rzepka 21 sierpnia 2009 / 15:01
27.
Ogłoszenie o wyniku postępowania - MONTAŻ SYSTEMU ODDYMIANIA ORAZ WYDZIELEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH – ETAP III Dariusz Rzepka 28 sierpnia 2009 / 14:01
28. Remont sanitariatów w budynku szkoły ZSP w Oleśnicy Dariusz Rzepka 29 września 2009 / 13:20
29. Remont sanitariatów na III piętrze w budynku szkoły ZSP w Oleśnicy Dariusz Rzepka 22 października 2009 / 20:50
30. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dariusz Rzepka 29 października 2009 / 17:30
31. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Remont sanitariatów w budynku szkoły ZSP w Oleśnicy Dariusz Rzepka 05 listopada 2009 / 19:51
32. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remomt sanitariatów na III piętrze Dariusz Rzepka 18 listopada 2009 / 19:09
33. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Remont sanitariatów na III piętrze w budynku szkoły ZSP w Oleśnicy Dariusz Rzepka 28 listopada 2009 / 9:35
34. Struktura Szkoły/ stanowiska w administracji Joanna Tułacz 4 stycznia 2010 r./ 12:12
35. Dyrekcja/ wicedyrektorzy Joanna Tułacz 4 stycznia 2010 r./ 12:14
36. Aktualizacja podręczników na rok 2010/11 Dariusz Rzepka 6 lipca 2010 r./ 10:55
37. Uzupełnienie informacji o pracownikach księgowości szkoły Joanna Tułacz 7 lipca 2010 r. / 14:50
38. Listę programów nauczania i podręczników na lata 2009/2013 Dariusz Rzepka 9 lipca 2010 r. / 13:33
39. Dodano ogłoszenie dotyczące naboru na wolne stanowisko urzędnicze o nazwie: referent ds. administracyjnych Dariusz Rzepka 11 stycznia 2011 r. / 19:03
40. Zmieniono dane o organie prowadzącym szkołę Joanna Tułacz 18 stycznia 2011 r./ 14:20
41. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Dariusz Rzepka 31 stycznia 2011 r./ 10:20
42. Poprawiono NIP szkoły i nr faxu/ dane adresowe Joanna Tułacz 16 listopad 2011 r./ 15.12
43. Poprawiono skład dyrekcji szkoły Joanna Tułacz 30 sierpnia 2012 r./8:22
44. Zmieniono skład rady pedagogicznej Joanna Tułacz 30 sierpnia 2012 r./ 8:22
45. Uzupełniono informacje dot. składu księgowości, sekretariatów, poprawiono numery telefonów, zweryfikowano skład rady pedagogicznej Joanna Tułacz 9 kwietnia.3013 r. / 14:45
46. Aktualizacja podręczników na rok 2013/14 Dariusz Rzepka 2 lipca 2013r. / 9:23
47. Poprawiono nr faksu, strukturę szkoły (podwójny wpis), skład rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, wykaz pracowników administracji/sekretariaty.
Joanna Tułacz 27 stycznia 2014 r./ 10:09
48. Wprowadzono zestawy podręczników na rok szkolny 2014/2015 Dariusz Rzepka 4 lipca 2014 r./9.30
49. Uaktualniono listę nauczycieli, pracowników administracji, skład samorządu uczniowskiego Joanna Tułacz 3 grudnia 2014 r./8:20
50. Wprowadzono wykaz podręczników do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 Joanna Tułacz 15 lipca 2015 r./9:50
51. Aktualizacja wykazów podręczników do klas I, II, III, IV Joanna Tułacz 21 sierpnia 2015 r./8:08
52. Aktualizacja składu Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, księgowości, majątku szkoły - sala gimnastyczna, Rady pedagogicznej, wykasowano inf. o wyniku konkursu na wolne stanowisko urzędnicze. Joanna Tułacz 25 września 2015 r.,/ 14:50
53. Aktualizacja składu osobowego dyrekcji - zmiana na stanowisku wicedyrektora. Joanna Tułacz 8 października 2015 r./13:04
54. Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie ofert na złomowanie przyczepy rolniczej. Joanna Tułacz 19 października 2015 r./8:40
55. Zamieszczenie aktualnej wersji STATUTU szkoły Joanna Tułacz 28 października 2015 r./10:20
56. Usunięto ze strony głównej informacje o konkursie na złomowanie przyczepy rolniczej, korekta stanowisk administracji i obsługi - starszy referent ds. finansowych, referent ds. administracyjnych, szatniarka. Joanna Tułacz 14 grudnia 2015 r./09:31
57. Aktualizacja list podręczników na rok szkolny 2016/2017, korekta w danych kadry kierowniczej, korekta w składzie Rady Pedagogicznej. Joanna Tułacz 9 sierpnia 2016 r./ 8:20
58. Aktualizacja składu Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017; zmiana nazwiska pracownika w sekretariacie ogólnym. Joanna Tułacz 18 października 2016 r./11:30
59. Aktualizacja składu Rady Pedagogicznej, pracowników administracji, nazwy stanowiska w księgowości. Joanna Tułacz 30 marca 2017 r./14:20
60. Aktualizacja list podręczników na rok szkolny 2017/2018, wprowadzenie nazwy szkoły nowego typu do odp. wicedyrektorów.
Joanna Tułacz 09.08.2017 r./ 13:20
61. Aktualizacja  składu Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2017/2018. Joanna Tułacz 21.09.2017 r./11:15
62. Zamieszczenie ogłoszenia o zamówienie publiczne na roboty budowlane (z załącznikami) Józefa Janiuk 29.06.2018 r./ 16.32
63. Modyfikacja SIWZ w informacji o zamówieniu publicznym (plik pdf) Józefa Janiuk 09.07.2018 r./14:53
64. Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne. Józefa Janiuk 25.07.2018 r./ 13:20
65. Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu publicznym - 2 przetarg - roboty budowlane "Remont zaplecza sanitarnego bloku sportowego - parter Józefa Janiuk 06.08.2018 r./12:25
66. Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne. Józefa Janiuk 26.09.2018 r./14:12
67. Weryfikacja członków Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2018/2019 Joanna Tułacz 26.09.2018 r./8:25
68. Wpisanie nowego składu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019. Joanna Tułacz 29.10.2018 r./11.29
69. Zamieszczenie oceny rocznej wody basenowej oraz sprawozdań z badań 9sukcesywnie) Joanna Tułacz 06 - 13.11.2018 r./16:18
70. Modyfikacja listy nauczycieli, zmiana nazwy szkoły, lista podręczników na rok szkolny 2019/2020 Joanna Tułacz 01-16.10.2019 r.
71. Zamieszczenie w informacja ogólnych  nowego Statutu szkoły Joanna Tułacz 5.02.2020 r./11:30

 

40. Zmieniono dane o organie prowadzącym szkołę Joanna Tułacz 18 stycznia 2011 r./ 14:20
 
 

Statystyka witryny

Użytkowników : 2
Artykułów : 40
Zakładki : 6
Odsłon : 137223

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Logowanie