Struktura szkoły PDF Drukuj Email

Struktura organizacyjna szkoły

Stanowiskami organizacyjnymi w szkole są:
- dyrektor szkoły,
- wicedyrektorzy,
- z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych,
- główny księgowy.

Na czele kierownictwa szkoły stoi dyrektor szkoły, któremu podlegają:
1. wicedyrektorzy,
2. kadra pedagogiczna,
3. główny księgowy,
4. główny księgowy KZP,
5.  z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych,
6.  starszy inspektor ds. bhp,
7. pedagog szkolny,
8. psycholog szkolny,
9. pracownicy administracji i obsługi.

Dyrektor  szkoły współpracuje z:
1.  Radą Rodziców,
2.  Radą Samorządu Uczniowskiego,
3.  Prezydium Samorządu Szkoły dla Dorosłych.

 

I Wicedyrektorowi podlega:
- kadra pedagogiczna,
- sprawy uczniowskie uczniów szkół średnich,
- wykonuje zadania zapisane w statucie szkoły.

II Wicedyrektorowi podlega:
- kadry pedagogiczna,
- sprawy uczniowskie uczniów zasadniczej szkoły zawodowej,
- wykonuje zadania  zapisane w statucie szkoły.

III Wicedyrektorowi podlega:
- kadra pedagogiczna,
- sprawy słuchaczy szkoły dla dorosłych,
- wykonuje zadania zapisane w statucie szkoły.

Zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych bezpośrednio podlegają:
- specjalista ds. kadr,
- samodzielny referent ds. uczniowskich,
- specjalista ds. płac,
- samodzielny referent ds. kancelaryjnych,
- referent ds. administracyjnych,
- starszy referent ds. finansowych
- konserwatorzy- rzemieślnicy,
- sprzątaczki,
- szatniarka,
- portierzy.

Organem prowadzącym szkołę jest:
Powiat Oleśnicki- Starosta Powiatu Oleśnickiego.
Organem nadzoru Pedagogicznego jest:
Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości