Statut Szkoły PDF Drukuj Email

Statut (statutum- z łacińskiego- postanowienie) to zbiór przepisów regulujących strukturę, zadania i sposób działania szkoły.

Określa nazwę szkoły i typ szkoły oraz jej cele i zadania, organy prowadzące szkołę, organy szkoły oraz ich kompetencje, organizację szkoły, zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, zasady rekrutacji uczniów, prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły. Decyduje, również o sposobie wykonywania zadań poprzez opracowanie szkolnego programu wychowawczego i szkolnych standardów programów kształcenia. Ustanawia zasady organizacji i pracy zespołów nauczycielskich i określa wewnątrzszkolny system oceniania. Elementem składowym statutu szkoły jest wewnątrzszkolny system oceniania uczniów. Wiąże się on z odpowiednio wczesnym zawiadomieniem uczniów i rodziców o wymaganiach stawianych uczniom, co do ich osiągnięć. Statut określa częstotliwość klasyfikowania uczniów.

Reguluje on najważniejsze kwestie prawne oraz organizacyjne w szkole.

Pełną treść dokumentu można pobrać w postaci pliku "pdf" - pobierz.

 
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości